Om
Teater Bauer

Teater Bauer är en professionell teater som är djupt engagerad i samhällsfrågor, såväl lokala som globala. Fokus i våra föreställningar ligger på den mänskliga psykologin hos de människor vi gestaltar och de drivkrafter som speglar våra val.

Teater Bauer har dialogen med publiken som sin konstnärliga utgångspunkt. Den ger oss riktning och präglar vår repertoar.
Vi är en turnerande teater som arbetar tillsammans med våra samarbetspartners i ett regionalt nätverk och med lokala referensgrupper, för publikens delaktighet och för teaterns lokala förankring och aktualitet. Vi vill vara en teater i ögonhöjd med publiken!

I vårt konstnärliga arbete utgår vi från det vi menar är teaterns grund: Skådespelaren, Texten och Publiken. Vi är en teater som både omfattar och vill spela pjäser av alla genrer, så länge de införlivar den mänskliga berättelsen och omfamnar de humanistiska värdena. Teater Bauer tror på underhållande allvar.

Vi ser teatern som ett öppet forum för samtal; vi har öppna repetitioner, readings, stagereadings, workshops och föreläsningar.

Det här är Teater Bauer

Styrelse

Josephine Bauer
Ordförande

Erik Ståhlberg
Ledamot

Åke Gullberg
Kassör

Göran Arvidsson
Ledamot

Gugge Sandström
Sekreterare

Konstnärlig ledning

Josephine Bauer
Erik Ståhlberg

Ekonomi

Åke Gullberg

Marknadsföring & kommunikation

Marco Arvidsson
Milena Karlsson